Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przeprowadzonych...

Aktualności

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z ngo

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z ngo

Opublikowano: 24.10.2016 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Na mocy Zarządzenia nr 129/16 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 października 2016 roku, w dniach 5 – 17 października 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Konsultacje miały formę:

a) złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

b) złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.

W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały. 

Powrót