Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje dotyczące...

Aktualności

Konsultacje dotyczące termomodernizacji budynków

Konsultacje dotyczące termomodernizacji budynków

Opublikowano: 28.10.2016 Wójt Gminy Jabłonna zaprasza mieszkańców Gminy Jabłonna do udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do termomodernizacji. Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie Wniosku aplikacyjnego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Uwagi i opinie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania ponizej oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna, w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: a.wojtowicz@jablonna.lubelskie.pl. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 29 października 2016 r., a zakończenie na 7 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [188.46 KB]

Ankieta (.pdf)

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [486.98 KB]

Ankieta (.doc)

, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [144.38 KB]

 

Powrót