Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - program...

Aktualności

Konsultacje społeczne - program rewitalizacji

Konsultacje społeczne - program rewitalizacji

Opublikowano: 22.11.2016 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że w dniach od 21 do 28 listopada prowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jabłonna projektów „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023”, i „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023”.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie
1) złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektów dokumentów,  
2) złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektów dokumentów.

Opinie i uwagi składane są na odpowiednim formularzu.

Przesłanie opinii i uwag w formie elektronicznej odbywać się będzie na adres: a.wojtowicz@jablonna.lubelskie.pl, złożenie opinii i uwag w formie papierowej odbywać się będzie na adres: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22,  23-114 Jabłonna-Majątek.

Przesyłanie opinii i uwag odbywać się będzie w terminach przeprowadzenia konsultacji tj. od 21 do 28 listopada, przy czym o zachowaniu terminu złożenia opinii i uwag w formie papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jabłonna, a nie data nadania.

Warunkiem udziału mieszkańców Gminy Jabłonna w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie przeprowadzania konsultacji społecznych.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii i uwag jest Pani Agnieszka Wójtowicz – pracownik Urzędu Gminy Jabłonna.

Wiecej informacji na temat procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych znajdują się w Zarządzeniu nr 147/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 listopada 2016 r.Powrót