Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 18.11.2016 Zawiadamiam, że XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jabłonna w roku szkolnym 2015/2016.

   7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmmowanej do obliczania podatku rolnego na 2017 r.,

  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2017,

  3. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2017,

  4. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót