Aktualności

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jabłonna w roku szkolnym 2015/2016.

   7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmmowanej do obliczania podatku rolnego na 2017 r.,

  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2017,

  3. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2017,

  4. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych