Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności II Konkurs plastyczny na...

Aktualności

II Konkurs plastyczny na bożonarodzeniową kartkę świąteczną Gminy Jabłonna

II Konkurs plastyczny na bożonarodzeniową kartkę świąteczną Gminy Jabłonna

Opublikowano: 18.11.2016 Zapraszamy do udziału w II Konkursie plastycznym na bożonarodzeniową kartkę świąteczną Gminy Jabłonna.

REGULAMIN II edycji Konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej Gminy Jabłonna:

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Jabłonna.
2. Konkurs trwa od 18 listopada do 5 grudnia 2016 roku.
3. Adresatami II edycji konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna.
4. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
5. Format pracy: A4.
6. Techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastela.
6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), telefon kontaktowy, adres.
7. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedna pracę.
9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
10. Prace muszą być dostarczone do Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie, Piotrków Drugi 10, 23-114 Jabłonna (w godzinach od 10.00 do 19.00) lub do sekretariatu szkoły danego uczestnika do dnia 5 grudnia 2016 roku.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2016 roku podczas kiermaszu świątecznego w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie.
12. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
13. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
14. Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Wójta Gminy Jabłonna z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.
15. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
16. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora. Wyniki zostaną opublikowane na: facebook.com/centrumkulturyjablonna, na łamach „Pulsu Gminy Jabłonna” oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.

Powrót