Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przeprowadzonych...

Aktualności

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Opublikowano: 05.12.2016 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dokumentów pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023"
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych