Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gmina Jabłonna wysoko w...

Aktualności

Gmina Jabłonna wysoko w ogólnopolskich rankingach

Gmina Jabłonna wysoko w ogólnopolskich rankingach

Opublikowano: 13.12.2016 Na początku grudnia 2016 roku ukazał się ranking JST Zrównoważonego Rozwoju. Ranking obejmuje 2478 gmin z całej Polski i pokazuje odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, a także wydatki majątkowe inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca w 2015 roku.

Zdaniem twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, w 2015 roku widoczny był spadek aktywności inwestycyjnej samorządów, a jednym z powodów ostrożnego podejścia do inwestycji mógł być mały udział dochodów własnych w budżetach gmin.

Pomimo tego Gmina Jabłonna uplasowała się w rankingu dosyć wysoko. Biorąc pod uwagę odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy zajęliśmy 430 miejsce (na 2478) z wydatkami majątkowymi inwestycyjnymi wynoszącymi 23,49%.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Jabłonna wysokość wydatków wyniosła 73,99 pkt (1 pkt = 10 zł), co dało nam 603 pozycję w rankingu (na 2478 gmin).

Także 2015 roku dotyczył kolejny ranking JST Zrównoważonego Rozwoju. Pokazuje on saldo migracji, czyli siłę przyciągania przez gminy nowych mieszkańców. Z danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że wysokie dodatnie saldo migracji, określające przyrost ludności na pewnym terytorium, występuje głównie w gminach znajdujących się w zasięgu oddziaływania aglomeracyjnego dużych miast. 

Twórcy rankingu, badając napływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznawali gminie po jednym punkcie. Tym samym Gmina Jabłonna zajęła 260 miejsce w Polsce (na 2478 gmin) i 17 w województwie lubelskim, z następującymi wskaźnikami:

Napływ ludności na 1000 mieszkańców: 12,95,

Odpływ ludności na 1000 mieszkańców: -7,92

Saldo migracji: 5,03

W 2015 roku aż w 1582 gminach wystąpił w ubiegłym roku spadek liczby mieszkańców.

Powrót