Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 23.12.2016 Zawiadamiam, że XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  3. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok,

  5. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok,

  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót