Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gmina Jabłonna przystępuje do...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Gmina Jabłonna przystępuje do sporządzenia MPZP - można składać wnioski o zmiany w planie

Opublikowano: 22.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy Jabłonna w granicach administracyjnych gminy Jabłonna.
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jabłonna Uchwały Nr XXVI/197/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy Jabłonna w granicach administracyjnych gminy Jabłonna Wójt Gminy Jabłonna zawiadamia o wszczęciu procedury ws. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Podstawą opracowania miejscowego planu będą przedłożone do Wójta Gminy Jabłonna wnioski o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jabłonna w Biurze Obsługi Mieszkańców, poprzez pocztę tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Jabłonna,
Jabłonna-Majątek 22,
23-114 Jabłonna-Majątek,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@jablonna.lubelskie.pl
lub z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
w terminie do dnia 8 listopada 2021 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy.
Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko