Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Powiatowe Forum Organizacji...

Aktualności

Grupa osób siedząca na krzesłach

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Gminie Jabłonna

Opublikowano: 28.09.2021 24 września w Urzędzie Gminy Jabłonna odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego.
Organizacje pozarządowe to niezwykle ważne podmioty  działające w całej Polsce. Realizują wiele zadań publicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Aby wesprzeć współpracę pomiędzy organizacjami i lokalnymi samorządami, 24 września w Urzędzie Gminy Jabłonna zorganizowane zostało Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego, którego organizatorem było Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.
 
Podczas spotkania omówione zostały między innymi bieżące aspekty prawne dotyczące funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych. Z paneli dyskusyjnych uczestnicy Forum dowiedzieli się między innymi o działalności rad pożytku publicznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także na temat wolontariatu na terenach wiejskich oraz możliwości współpracy z Fundacją Bank Żywności w zakresie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.
 
Podczas Forum prezentację na temat nowych funduszy unijnych przedstawili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Forum Organizacji Pozarządowych było także miejscem na zawarcie współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie wspólnej realizacji różnego rodzaju projektów i inicjatyw.
 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Zdzisław Antoń – Starosta lubelski, Magdalena Sałek-Lewczyk – Wójt Gminy Jabłonna oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko