Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyłożenie do publicznego wglądu...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna

Opublikowano: 29.09.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel – Kolonia, Czerniejów, Czerniejów – Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna – Majątek, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice – Kolonia, Tuszów, Wierciszów – I etap

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jabłonna  Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel – Kolonia, Czerniejów, Czerniejów – Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna – Majątek, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Tuszów, Wierciszów, zmienionej uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 czerwca 2019 r., zostaje wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel – Kolonia, Czerniejów, Czerniejów – Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna – Majątek, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Tuszów, Wierciszów – I etap, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu w dniach od 29 września 2021 r. do 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Wykładany do publicznego wglądu projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje fragmenty miejscowości Chmiel Pierwszy, Czerniejów, Czerniejów – Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna – Majątek, Piotrków Pierwszy, Skrzynice Pierwsze, Tuszów, Wierciszów – I etap.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna w godz. od 10.00 do 11.00.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

 

Ikona pdfI etap - projekt planu gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [174.69 KB]

Ikona pdfI etap - uzasadnienie do projektu planu gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.82 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.47 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.44 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.90 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 4 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.71 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 5 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.27 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 6 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.32 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 7 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.20 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 8 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.57 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 9 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.81 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 10 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.89 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 11 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.80 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 12 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.64 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 13 do projektu planu gminy Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [721.13 KB]

Ikona pdfPrognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [408.09 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.48 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.44 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.90 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 4 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.71 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 5 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.27 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 6 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.32 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 7 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.20 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 8 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.57 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 9 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.81 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 10 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.89 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 11 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.80 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 12 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.64 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 13 do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu Jabłonna - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [723.65 KB]

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Se

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko