Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta KGW Skrzynice Razem złożona w...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Oferta KGW Skrzynice Razem złożona w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano: 04.10.2021 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Koła Gospodyń Wiejskich Skrzynice Razem, Projekt edukacyjno-patriotyczny "Pielęgnujemy, upowszechniamy".

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)).

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Projekt edukacyjno-patriotyczny „Pielęgnujemy, upowszechniamy)

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Koło Gospodyń Wiejskich Skrzynice Razem

 

Termin realizacji zadania:

15.10.2021 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, tel: 814409040,
email: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl w terminie do 11 października 2021 r.

 

Ikona pdfOferta KGW Skrzynice Razem. Projekt edukacyjno-patriotyczny "Pielęgnujemy, upowszechniamy", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [378.66 KB]

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko