Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przeprowadzonych...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach

Opublikowano: 04.10.2021 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.”

Na mocy Zarządzenia nr 142/2021 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 21 września 2021 roku, w dniach 22 września  – 1 października 2021 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.”

Konsultacje miały formę:

·         złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

·         złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.

W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko