Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zgłoszonych uwagach oraz...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Informacja o zgłoszonych uwagach oraz ocena celowości realizacji zadania zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano: 12.10.2021 Informacja o zgłoszonych uwagach oraz ocena celowości realizacji zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko