Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zmiana przepisów dotyczących wycinki...

Aktualności

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Opublikowano: 03.01.2017 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy zasady wycinki drzew.

Usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga uzyskania zezwolenia bez względu na gatunek i obwód pnia drzewa.

Pozostali właściciele nieruchomości (przedsiębiorcy, firmy, spółdzielnie, zarządy dróg, jednostki samorządu terytorialnego itp.) są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa jeżeli jego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza:
1) 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego i platanu klonolistnego,  
2) 50 cm w przypadku pozostałych drzew.  

Wyżej wymienione zmiany nie dotyczą usuwania drzew lub krzewów rosnących w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.