Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gmina Jabłonna podpisała umowę o...

Aktualności

Gmina Jabłonna podpisała umowę o współpracy z Gromadą Teteriwską

Gmina Jabłonna podpisała umowę o współpracy z Gromadą Teteriwską

Opublikowano: 06.02.2017 Około 500 km od Lublina, w niedalekiej odległości od Żytomierza jednego z większych miast Ukrainy, w gromadzie (gminie) o dźwięcznej nazwie Teteriwka w dniu 20 stycznia 2017 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy dwoma partnerskimi gminami - wspomnianą wcześniej Gromadą Teteriwską w obwodzie żytomierskim oraz Gminą Jabłonna.

Ze strony Gromady Teteriwskiej podpis złożyła Pani Walentyna Ilnycka (Wójt Gromady i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy) natomiast  naszą gminę reprezentowała Pani Wójt  Magdalena Sałek.

Gromada Teterivka jest bardzo „młodą” jednostką samorządu terytorialnego w państwie ukraińskim.  W 2015 roku  powstała z inicjatywy mieszkańców 4 wsi z okolic Żytomierza,  gdzie najaktywniejsza z nich Teterivka stała się siedzibą władz tej gromady. Tak jak w naszej gminie w całości odpowiada za oświatę (4 szkoły podstawowe i samodzielne przedszkola lub klasy przedszkolne przy w/w szkołach), także w całości za służbę zdrowia. Na jej terenie pośród pięknych lasów znajduje się  bardzo duże sanatorium wykorzystujące do leczenia szczególny mikroklimat tego miejsca, zawartość leczniczych minerałów w wodzie z bardzo szeroką ofertą zabiegów leczniczych, dobrą bazą hotelową, a nade wszystko piękną okolicą (las, rzeka,  wspaniałe wzgórza, monastyr prawosławny, czyste powietrze).

Jako, że ze strony Gminy Jabłonna w spotkaniu obok pani Wójt Magdaleny Sałek brali udział: Marcin Pastuszak - Zastępca Wójta Gminy Jabłonna oraz  Wiesława Herecka – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie współpraca miedzy w/w gminami będzie mogła się rozwijać na wielu płaszczyznach.: tj. wymiany doświadczeń w organizacji struktur gminnych, pozyskiwaniu partnerów i inwestorów, wymiany kulturalnej, młodzieżowej na płaszczyźnie doskonalenia metod nauczania, poznawania wspólnych korzeni, podpatrywania dobrych praktyk, wzbogacającej rywalizacji (np. na płaszczyźnie sportowej).

O podpisaniu umowy o współpracy regionalna telewizja z Żytomierza przygotowała reportaż, ktory nadany został w lokalnych wiadomościach.