Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 17.02.2017 Zawiadamiam, że XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 21 lutego 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

  2. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna,

  3. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,

  4. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016 - 2023,

  5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna,

  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Radnego Rady Gminy Jabłonna p. Bogdana Wałachowskiego,

  7. w sprawie zamian w budżecie na 2017 r.,

  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

   8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek