Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nowe wzory wniosków budowlanych

Aktualności

Nowe wzory wniosków budowlanych

Nowe wzory wniosków budowlanych

Opublikowano: 27.02.2017 17 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493) dotyczące nowych wzorów wniosków w zakresie administracji architektoniczno -budowlanej.
Rozporządzenie określa wzory:
  1. wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1);
  2. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2);
  3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3);
  4. informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4);
  5. decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5).
Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest maksymalne uproszczenie i skrócenie wniosków oraz poprawienie ich czytelności, mające na celu ułatwienie inwestorom przebrnięcia przez procedury postępowania administracyjnego.

Najistotniejsze zmiany to powrót do jednego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (poprzednio obowiązywały dwa różne wzory) oraz możliwość wpisania dodatkowych danych we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zamieszczone zostały przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów.

Wzory nowych wniosków dostępne są do pobrania pod adresem http://www.powiat.lublin.pl/urzad/poradnik-klienta/instrukcje-zalatwiania-spraw/wydzial-architektoniczno-budowlany.html.

Pozostałych czynności w sprawach administracyjno-budowlanych będzie można, tak jak do tej pory, dokonywać na dotychczas obowiązujących wzorach wniosków.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych