Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Apel Wójta Gminy Jabłonna oraz...

Aktualności

Apel  Wójta  Gminy Jabłonna oraz Komisariatu Policji w Bychawie dot. psów

Apel Wójta Gminy Jabłonna oraz Komisariatu Policji w Bychawie dot. psów

Opublikowano: 16.07.2020 W związku licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki, Wójt Gminy Jabłonna oraz Dzielnicowi z Komisariatu w Bychawie informują, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.


Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, za naruszanie tych przepisów grozi kara aresztu lub grzywny.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Przypominamy również, że psy powinny mieć aktualne szczepienia.