Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Apel Wójta Gminy Jabłonna oraz...

Aktualności

Apel  Wójta  Gminy Jabłonna oraz Komisariatu Policji w Bychawie dot. psów

Apel Wójta Gminy Jabłonna oraz Komisariatu Policji w Bychawie dot. psów

Opublikowano: 20.02.2018 W związku licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki, Wójt Gminy Jabłonna oraz Dzielnicowi z Komisariatu w Bychawie informują, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.


Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, za naruszanie tych przepisów grozi kara aresztu lub grzywny.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Przypominamy również, że psy powinny mieć aktualne szczepienia.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych