Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Apel do hodowców drobiu

Aktualności

Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu

Opublikowano: 05.03.2017 Informujemy, iż ze względu na panującą ptasią grypę nadal obowiązuje całkowity zakaz wypuszczania ptactwa domowego na teren otwarty (kur, kaczek, gęsi, indyków, gołębi itd.). Nie zastosowanie się do zakazu grozi wysokimi administracyjnymi karami pieniężnymi (najniższy mandat to kwota ok. 800 zł).
W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominamy, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Wprowadza ono m.in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymany.

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu  i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków. 

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości minimum 800,00 zł wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
E-urząd
Ręce na tablecie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko