Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyniki oceny formalnej otwartego...

Aktualności

Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert

Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert

Opublikowano: 13.03.2017 Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu sportu dla organizacji pozarządowych.
Komisja Konkursowa w składzie:

    Hubert Bryda – przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna – przewodniczący Komisji Konkursowej,
    Iwona Podsiadły – przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna - członek Komisji Konkursowej,
    Marta Montusiewicz – przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna – członek Komisji Konkursowej,

stwierdza, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego ogłoszony w dniu 3 lutego 2017 r. wpłynęły 4 oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Ludowy Klub Sportowy „Rohland” Tuszów – „Zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych”,
2. Gminny Klub Sportowy „Avenir” Jabłonna – „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu Gminy Jabłonna w roku 2017”,
3. Piotrkowski Ludowy Klub Sportowy „Piotrcovia” w Piotrkowie – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna, szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego”,
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna – „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna w 2017 roku”.
 
Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i przyjęte zostały do oceny merytorycznej.