Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Podpisanie umowy na przebudowę drogi...

Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Wierciszowie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Wierciszowie

Opublikowano: 15.03.2017 13 marca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Gmina Jabłonna podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.
W ramach programu realizowane będzie przebudowa drogi w Wierciszowie o długości 1,225 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.
Uroczyste wręczenie umów przez Wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka oraz wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.
 
Strategicznym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej.
 
Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników. Ponadto zapewnione będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z. drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawa parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg.