Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja ws. nakazu utrzymywania...

Aktualności

Informacja ws. nakazu utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach

Informacja ws. nakazu utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach

Opublikowano: 22.03.2017 KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE Z DN 03.03.2017. W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).
Wprowadza ono m.in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymany.

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu  i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków. 
 
Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości minimum 800,00 zł wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.