Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nowa sieć szkół w Gminie Jabłonna

Aktualności

Nowa sieć szkół w Gminie Jabłonna

Nowa sieć szkół w Gminie Jabłonna

Opublikowano: 31.03.2017 Na sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2017 r., Rada Gminy Jabłonna przyjęła uchwałę dostosowującą sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Nowa sieć szkół zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r.

Uchwałę powyższą poprzedziła uchwała intencyjna – zawierające propozycję nowej sieci szkół, którą radni podjęli 21 lutego. Następnie, zgodnie z obowiązującą procedurą, została ona przekazane lubelskiemu kuratorowi oświaty do zaopiniowania. Opinia kuratora została wydana 28 lutego – była pozytywna.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Jabłonnie, a Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie do Szkoły Podstawowej w Piotrkowie. Od 1 września 2017 r. na terenie Gminy Jabłonna będzie funkcjonowało pięć szkół podstawowych w miejscowościach Jabłonna, Piotrków, Czerniejów, Skrzynice i Tuszów, tj.

1. Zespół Szkół w Jabłonnie
2. Zespół Szkół w Piotrkowie
3. Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
4. Szkoła Podstawowa w Tuszowie
5. Szkoła Podstawowa w Czerniejwoie

Wszystkie szkoły będa szkołami 8-klasowymi z przedszkolami w zespołach oraz oddziałami przedszkoonymi w szkołach podstawowych.