Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności III Forum Kobiet w gminie Jabłonna

Aktualności

III Forum Kobiet w gminie Jabłonna

III Forum Kobiet w gminie Jabłonna

Opublikowano: 05.04.2017 Tegoroczne Forum Kobiet odbyło się w dniu 2 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie gm. Jabłonna. Na zaproszenie LGD „Kraina wokół Lublina” odpowiedziało ponad 100 pań, wśród nich sołtyski, przedstawicielki organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne osoby aktywnie działające w swoich środowiskach.
Głównym tematem pierwszej części spotkania była aktywizacja środowisk lokalnych na obszarach wiejskich. O roli i zadaniach animatora oraz przykładach działań, które można realizować w świetlicach wiejskich opowiedziała p. Karolina Suska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łaziskach. Informacje na temat przedsiębiorczości społecznej oraz działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przekazała p. Aleksandra Iwańska – Figura animatorka ze Stowarzyszenia „Modrzew”. O jakie środki i na jakie działania można się ubiegać w ramach zbliżającego się naboru wniosków w zakresie projektów grantowych opowiedziała p. Małgorzata Olechowska – Kierownik Biura LGD „Kraina wokół Lublina”.

W drugiej części spotkania uczestniczki brały udział w warsztatach rękodzieła. Pod kierunkiem ekspertek powstawały zarówno tradycyjne jak i nowoczesne ozdoby świąteczne: palmy, pisanki, wianki wielkanocne. Oprócz doskonalenia umiejętności manualnych warsztaty były również okazją do wymiany doświadczeń, informacji oraz kontaktów pomiędzy uczestniczkami.

Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie za pomoc w zorganizowaniu Forum a wszystkim uczestnikom za aktywny udział.


                                                                                                                    Pracownicy Biura LGD 
                                                                                                                    Kraina wokół Lublina