Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Szkoły z Gminy Jabłonna biorą udział...

Aktualności

Szkoły z Gminy Jabłonna biorą udział w projekcie Szkolny Klub Sportowy

Szkoły z Gminy Jabłonna biorą udział w projekcie Szkolny Klub Sportowy

Opublikowano: 10.04.2017 Szkoły Podstawowe w Jabłonnie, Piotrkowie i Tuszowie przystąpiły do projektu "Szkolny klub Sportowy", którego operatorem na województwo lubelskie jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.

W ramach projektu w szkołach podstawowych w Jabłonnie, Piotrkowie i Tuszowie prowadzone będą dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne mające na celu poprawę sprawności fizycznej i stanu zdrowia uczniów, a także promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Przez 36 tygodni w dwóch edycjach, wiosennej 01.02.2017-30.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017, odbywać się będą systematyczne zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin w tygodniu dla każdego uczestnika. 
Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.