Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

Aktualności

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

Opublikowano: 14.04.2017 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podajemy do publicznej wiadomości ofertę Piotrkowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Piotrcovia” w Piotrkowie pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja turnieju piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej”.

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239): Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja turnieju piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej”

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: Piotrkowski Ludowy Klub Sportowy „Piotrcovia” w Piotrkowie

Termin realizacji zadania: 15.04.2017 r. - 30.06.2017 r.     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pani Marty Montusiewicz  - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: m.montusiewicz@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Oferta Piotrkowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Piotrcovia” w Piotrkowie , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [639.37 KB]

Program profilaktyczny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [254.27 KB]