Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zgłoszonych uwagach...

Aktualności

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty - PLKS "Piotrcovia" Piotrków

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty - PLKS "Piotrcovia" Piotrków

Opublikowano: 24.04.2017 Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Nazwa Oferenta: PLKS "Piotrcovia" Piotrków

Tytuł oferty: Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja turnieju piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

Data złożenia oferty: 11.04.2017 r.

Termin realizacji zadania: 15.04.2017 r. - 30.06.2017 r.

Wysokość dofinansowania: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), oferta zgłoszona przez PLKS "Piotrcovia" Piotrków została przekazana do publicznej wiadomości na okres od 14 do 21 kwietnia 2017 r. poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna,
  2. na stronie internetowej Gminy Jabłonna,
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.