Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Najpiękniejszy Ogród w Gminie...

Aktualności

Najpiękniejszy Ogród w Gminie Jabłonna - konkurs z nagrodami!

Najpiękniejszy Ogród w Gminie Jabłonna - konkurs z nagrodami!

Opublikowano: 03.07.2017 Wójt Gminy Jabłonna zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie "Najpiękniejszy Ogród w Gminie Jabłonna". Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin Konkursu
 Organizatorzy: Wójt Gminy Jabłonna

Cele konkursu:
 -poprawa estetyki i wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Jabłonna,
 -wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Udział w konkursie
W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Jabłonna posiadający zadbane ogrody przydomowe w dwóch kategoriach:
 - zagroda wiejska (gospodarstwo rolne),
 - posesja (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez właściciela-użytkownika posesji lub zagrody wiejskiej pisemnej deklaracji uczestnictwa (do pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna i na stronie internetowej www.jablonna.lubelskie.pl, pod tym artykułem) do dnia 7 lipca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna.

Komisja Konkursowa
- Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja w składzie ustalonym przez Wójta Gminy Jabłonna.
- Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych posesji oraz zagród wiejskich dniach 10-14 lipca 2017 roku.
- Kolejność miejsc w konkursie ustala komisja w oparciu o punktację dokonaną protokolarnie podczas przeglądu.
- Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników konkursu.
- W przypadku otrzymania przez uczestników konkursu tej samej ilości punktów Komisja ma prawo przyznać nagrody równorzędne.
- Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl oraz podczas Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2017 r.
- Wręczenia nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2017 r.
- Nagrodzone ogrody w obydwu kategoriach (zagroda wiejska i posesja) wytypowane będą do dalszego etapu konkursu – etap powiatowy, który rozstrzygnięty zostanie podczas Dożynek Powiatowych w Radawcu 27 sierpnia 2017 r.

Zadania konkursowe i punktacja:
Komisja dokona oceny zgłoszonych ogrodów według następujących kryteriów: estetyki, funkcjonalności ogrodu, pomysłowości, aranżacji jak również ogólnego wrażenia, jakie wywołuje cała posesja lub zagroda wiejska.

1. Zagospodarowanie posesji lub zagrody wiejskiej; ogólny porządek w ogrodzie/zagrodzie, wrażenie estetyczne: 1-20 pkt.,

2. Dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów zdobiących ogród/zagrodę przez cały okres wegetacji: 1-15 pkt.,

3. Część wypoczynkowo-ozdobna: trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenia tarasów, werand, balkonów: 1-30 pkt.,

4. Mała architektura ogrodowa: 1-15 pkt.,

5. utrzymanie trawników: 1-10 pkt.,

6. Obiekty sanitarne, podpisana umowa na odbiór smieci, kompostownik: 1-10 pkt.

Maksymalna ilość punktów: 100 pkt.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zgłoszenie do konkursu

, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [532.88 KB]