Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Współpraca Gminy Jabłonna z Zespołem...

Aktualności

Współpraca Gminy Jabłonna z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

Współpraca Gminy Jabłonna z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

Opublikowano: 18.05.2017 W dniu 16 maja 2017 r. Wójt Gminy Jabłonna podpisał umowę o współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych dotyczącą promocji naszego regionu, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i działalności kulturalnej.

Biorąc pod uwagę potrzebę ciągłego kształtowania świadomości ekologicznej, a także troskę o środowisko i ochronę ojczystego krajobrazu strony zawarły umowę w celu zintensyfikowania działań w zakresie poszerzania wiedzy i wzmacniania postaw proekologicznych poprzez:
- podnoszenie świadomości ekologicznej
- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska
- popularyzowanie wiedzy o atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo miejscach znajdujących się na terenie parków krajobrazowych i Gminy Jabłonna
- organizowanie spotkań, konkursów, wykładów otwartych, sympozjów i konferencji, i innych działań i projektów
- promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu, a w szczególności parków krajobrazowych i Gminy Jabłonna
- upowszechnianie i propagowanie turystyki aktywnej, kwalifikowanej oraz innych form turystyki i rekreacji przyjaznej środowisku.