Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Projekt „Restart II – program...

Aktualności

Projekt  „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość  w powiecie lubelskim”

Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”

Opublikowano: 19.05.2017 Głównym celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane w PUP Lublin jako bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą z własnych środków, tzw. restarterzy.

W ramach projektu zapewniamy:
- indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenie działalności gospodarczej (6 godz.)
- przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22.000zł)
- wsparcie pomostowe w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu bieżących problemów pojawiających się w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (4 godz.)

POZOSTAŁE INFORMACJE
W szczególności zapraszamy kobiety, osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne  oraz osoby o niskich kwalifikacjach.


Termin realizacji projektu: od 01.02.2017 do 31.08.2018
Kontakt w sprawie rekrutacji:
tel.: 81-745 18 16, wew.270, kom.506-174-560