Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Już wkrótce podpisywanie umów na...

Aktualności

Już wkrótce podpisywanie umów na kolektory słoneczne

Już wkrótce podpisywanie umów na kolektory słoneczne

Opublikowano: 24.05.2017 Informujemy, że Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie i podpisała z Samorządem Województwa  Lubelskiego umowę na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”. Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2017 – 2019.

Osoby, które zakwalifikowane zostały do projektu w najbliższych dniach otrzymają pismo określające kwotę do wpłaty I raty kosztów stanowiących wkład własny mieszkańca za poszczególne urządzenia w terminie do 30.06.2017 r.  Wysokość wpłaty będzie uzależniona od ilości zaprojektowanych paneli słonecznych w przypadku kolektorów słonecznych, wpłata za piec na biomasę nie będzie uzależniona od mocy kotła i wyniesie:

  • 1 500,00 zł – za instalację solarną 2 – panelową,
  • 1 600,00 zł - za instalację solarną 3 – panelową,
  • 1 700,00 – za instalację solarną 4 – panelową,
  • 2 100,00 – za instalację kotła, pieca na biomasę.

Wraz z pismem przekazane zostaną dowody wpłaty, które  są  już częściowo  wypełnione.  Należy je tylko uzupełnić o imię i nazwisko wpłacającego, zgodnie z umową użyczenia oraz nr umowy użyczenia.

Informujemy, że RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie nie pobiera prowizji od niniejszej wpłaty. Osoby, które będą dokonywały płatności przez Internet powinny wpisać dane z załączonego dowodu wpłaty.

Określenie wysokość II raty wpłaty nastąpi  na podstawie kosztorysu ofertowego  i ofert wybranych wykonawców i będzie rozliczone na zakończenie realizacji projektu.

Umowy na poszczególne rodzaje instalacji będą podpisywane od dnia 29.05.2017 r. do 30.06. 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22 (parter byłego budynku posterunku policji) w poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 15:30 oraz  we wtorek w godz. 9:00 – 17:00, za okazaniem potwierdzenia wpłaty I raty na wyżej wymieniony rachunek.

Brak potwierdzenia będzie skutkować niepodpisaniem umowy i wykluczeniem z projektu.

Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są  Pani Agnieszka Wójtowicz oraz Pan Michał Romanowski, tel. 81  561 05 81.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych