Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Już wkrótce podpisywanie umów na...

Aktualności

Już wkrótce podpisywanie umów na kolektory słoneczne

Już wkrótce podpisywanie umów na kolektory słoneczne

Opublikowano: 24.05.2017 Informujemy, że Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie i podpisała z Samorządem Województwa  Lubelskiego umowę na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”. Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2017 – 2019.

Osoby, które zakwalifikowane zostały do projektu w najbliższych dniach otrzymają pismo określające kwotę do wpłaty I raty kosztów stanowiących wkład własny mieszkańca za poszczególne urządzenia w terminie do 30.06.2017 r.  Wysokość wpłaty będzie uzależniona od ilości zaprojektowanych paneli słonecznych w przypadku kolektorów słonecznych, wpłata za piec na biomasę nie będzie uzależniona od mocy kotła i wyniesie:

  • 1 500,00 zł – za instalację solarną 2 – panelową,
  • 1 600,00 zł - za instalację solarną 3 – panelową,
  • 1 700,00 – za instalację solarną 4 – panelową,
  • 2 100,00 – za instalację kotła, pieca na biomasę.

Wraz z pismem przekazane zostaną dowody wpłaty, które  są  już częściowo  wypełnione.  Należy je tylko uzupełnić o imię i nazwisko wpłacającego, zgodnie z umową użyczenia oraz nr umowy użyczenia.

Informujemy, że RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie nie pobiera prowizji od niniejszej wpłaty. Osoby, które będą dokonywały płatności przez Internet powinny wpisać dane z załączonego dowodu wpłaty.

Określenie wysokość II raty wpłaty nastąpi  na podstawie kosztorysu ofertowego  i ofert wybranych wykonawców i będzie rozliczone na zakończenie realizacji projektu.

Umowy na poszczególne rodzaje instalacji będą podpisywane od dnia 29.05.2017 r. do 30.06. 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22 (parter byłego budynku posterunku policji) w poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 15:30 oraz  we wtorek w godz. 9:00 – 17:00, za okazaniem potwierdzenia wpłaty I raty na wyżej wymieniony rachunek.

Brak potwierdzenia będzie skutkować niepodpisaniem umowy i wykluczeniem z projektu.

Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są  Pani Agnieszka Wójtowicz oraz Pan Michał Romanowski, tel. 81  561 05 81.