Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Współpraca z OHP rozpoczęta!

Aktualności

Współpraca z OHP rozpoczęta!

Współpraca z OHP rozpoczęta!

Opublikowano: 31.05.2017 Z przedstawicielami 53 jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w tym z gminą Jabłonna Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak podpisał 29 maja porozumienia o współpracy. W uroczystości zorganizowanej z tej okazji w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, przedstawiciele instytucji współpracujących z OHP oraz burmistrzowie miast i gmin.
Podczas spotkania odbyło się podpisywanie porozumień o współpracy pomiędzy Lubelską Wojewódzką Komendą OHP a samorządami wdrażającymi Lokalne Programy Rewitalizacji. Porozumienia dotyczą współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lata. Ze strony Lubelskiej WK OHP porozumienia podpisywał Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, ze strony gminy Jabłonna - Wójt Gminy Magdalena Sałek.
 
W ramach umów Lubelska Wojewódzka Komenda OHP oferuje realizację działań miękkich na obszarze rewitalizowanym, będących elementem kompleksowości wsparcia w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji, w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, działań służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych i znalezienia zatrudnienia dla młodzieży z obszaru kryzysowego. Współpraca dotyczyć będzie także wspólnej rekrutacji uczestników do projektów realizowanych przez OHP na terenie województwa lubelskiego (m.in. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”), mających na celu aktywizację społeczno-zawodową młodzieży.