Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna

Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna

Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna

Opublikowano: 03.07.2017 W piątek 30 czerwca, podczas XXX sesji Rady Gminy Jabłonna, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Budżet gminy Jabłonna został zmieniony 21 Zarządzeniami i 9 Uchwałami Rady Gminy. Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

DOCHODY OGÓŁEM:

Plan: 26.746.856,44zł Wykonanie: 26.685.550,73zł co stanowi: 99,77%

WYDATKI OGÓŁEM:

Plan: 28.442.276,98zł Wykonanie: 27.106.857,87zł co stanowi: 95,30%

Dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieążce o kwotę 2.030.575,75zł, więc relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona. Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 421.307,14zł. W 2016 roku gmina zaciągneła kredyt w kwocie 1.800.000zł na pokrycie deficytu i innych zaciągniętych zobowiązań. Spłacono natomiast kredyty oraz pożyczki w kwocie 649.345zł.

Największe wydatki zostały poniesione na Oświatę w kwocie 171.132,35 na Przedszkola oraz 11.344.502,16zł na szkoły podstawowe i gimnazja. W dziale Pomoc społeczna wydano 7.881.855,09zł związane jest do z dotacją 500+ na wychowanie dzieci. Na inwestycję przeznaczono kwotę: 2.564.886,85zł, w tym wybudowano lub wyremonotowano: 1200mb oświetlenia drogowego, ok. 9600mb dróg asfaltowych, 890mb chodników, 1600mb dróg tłuczniowych.

Absolutorium — to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.