Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla...

Aktualności

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców naszej gminy już wkrótce!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców naszej gminy już wkrótce!

Opublikowano: 07.07.2017 Miło nam poinformować, że projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Jabłonna - zadanie 1" znalazł się na liście rankingowej projektów przyjętych do dofinansowania.

Wartość projektu - 1 279 951,05 zł.

Kwota dofinansowania - 814 432,00 zł.

Planowany termin realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków - 2017/2018 rok.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 67 przydomowych oczyszczalni u mieszkańców Gminy Jabłonna.

Projekt składany był w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.