Aktualności

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 25 lipca 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jabłonna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,

  2. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 380, 439, części działki 441/2 oraz 441/1 w miejscowości Wierciszów do kategorii dróg gminnych,

  3. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 135 oraz części działki 460 w miejscowości Jabłonna-Majątek do kategorii dróg gminnych,

  4. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 490, 358, 337, części działki 309, części działki 298 oraz 289 w miejscowości Wierciszów do kategorii dróg gminnych,

  5. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,

  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych