Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.07.2017 Zawiadamiam, że XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 25 lipca 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jabłonna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,

  2. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 380, 439, części działki 441/2 oraz 441/1 w miejscowości Wierciszów do kategorii dróg gminnych,

  3. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 135 oraz części działki 460 w miejscowości Jabłonna-Majątek do kategorii dróg gminnych,

  4. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 490, 358, 337, części działki 309, części działki 298 oraz 289 w miejscowości Wierciszów do kategorii dróg gminnych,

  5. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,

  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek