Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wnioski o 500+ na nowy okres

Aktualności

Wnioski o 500+ na nowy okres

Wnioski o 500+ na nowy okres

Opublikowano: 24.07.2017 Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +".
Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wypełniony wniosek o 500+ można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, listownie lub przez internet. W ostatnim przypadku zainteresowani otrzymaniem świadczenia wychowawczego mają do dyspozycji aż 4 kanały. Wśród nich:
- ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia;
bankowość elektroniczną;
PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS;
ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 
Wzory wniosków: