Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kontrola umów przedsiębiorców na...

Aktualności

Kontrola umów przedsiębiorców na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna

Kontrola umów przedsiębiorców na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna

Opublikowano: 27.07.2017 Na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017.1289) oraz uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna informujemy, że przystępujemy do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: sklepy, biura, warsztaty, obiekty produkcji, usługi i handlu, apteki.

W związku powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Jabłonna  zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i (kopię tego dokumentu) przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłonna.

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na wywóz odpadów grozi kara grzywny.