Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kontrola umów przedsiębiorców na...

Aktualności

Kontrola umów przedsiębiorców na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna

Kontrola umów przedsiębiorców na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna

Opublikowano: 27.07.2017 Na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017.1289) oraz uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna informujemy, że przystępujemy do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: sklepy, biura, warsztaty, obiekty produkcji, usługi i handlu, apteki.

W związku powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Jabłonna  zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i (kopię tego dokumentu) przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłonna.

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na wywóz odpadów grozi kara grzywny.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych