Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Utworzenie i urządzenie terenów...

Aktualności

Utworzenie i urządzenie terenów zielonych w Gminie Jabłonna

Utworzenie i urządzenie terenów zielonych w Gminie Jabłonna

Opublikowano: 15.08.2017 Zadanie polegało na zaprojektowaniu a następnie częściowym utworzeniu nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących teren szkolny przy Zespole Szkół w miejscowości Jabłonna Druga oraz teren wokół budynku Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie w miejscowości Piotrków Drugi.
Obszary te zostały obsadzone drzewami, krzewami oraz wieloletnimi bylinami tworzącymi zwarte tereny zielone nawiązujące do obecnej roślinności oraz tworzą nowe pasy zadrzewień i zakrzewień. Gatunki drzew, krzewów i bylin zostały dobrane w oparciu o cechy charakterystyczne terenów objętych nasadzeniami tj. nasłonecznienie, warunki wilgotnościowe, stopień emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych czy też istniejącą roślinność lub architekturę.
 
Utworzone w ramach projektu tereny zielone posiadają nie tylko znaczne walory dekoracyjne ale pełnią także ważne funkcje biocenotyczne poprzez dokonanie nowych nasadzeń i tworzenie środowiska dla innych roślin i zwierząt. Powstałe pasy zieleni przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu pochodzącego z ciągów komunikacyjnych oraz stworzą mieszkańcom gminy miejsce do wypoczynku.
 
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 10 000 zł. oraz budżet gminy – 10 000 zł.