Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności XXXII sesja Rady Gminy Jabłonna

Aktualności

XXXII sesja Rady Gminy Jabłonna

XXXII sesja Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 23.08.2017 W dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 7. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Dominów-Skrzynice”,
 8. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej Nr 2274L Czerniejów-Skrzynice wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostów istniejących”,
 9. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie na drodze powiatowej Nr 2274L”,
 10. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska od km 4+969 do km 5+413
  w miejscowości Wierciszów”,
 11. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,
 12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie obrad.