Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta Fundacji Nieprzetartego Szlaku

Aktualności

Oferta Fundacji Nieprzetartego Szlaku

Oferta Fundacji Nieprzetartego Szlaku

Opublikowano: 08.09.2017 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podajemy do publicznej wiadomości ofertę Fundacji Nieprzetartego Szlaku „Magia teatru”.
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):
Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka alkoholowa (Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)
 
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
„Magia teatru”.
 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice Pierwsze 19, 23-114 Skrzynice Pierwsze
 
Termin realizacji zadania:
20.09.2017 r. - 15.12.2017 r.     
 
Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
8500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Marcina Pastuszaka – Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 15 września 2017 r.