Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Realizacja zadań w ramach Funduszu...

Aktualności

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Opublikowano: 12.09.2017 Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Gmina Jabłonna w 2017 roku realizuje wspólnie z Sołtysami, radnymi oraz mieszkańcami poszczególnych sołectw blisko 40 różnych zadań za kwotę 303.983,53 zł.

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy – spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pieniądze gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. Można również łączyć fundusze sołeckie i przeznaczać środki na wspólne działania kilku sołectw.

W 2017 roku mieszkańcy przeznaczyli środki na:

- zakup wyposażenia do remiz strażackich, remont ogrodzeń i remiz, zakup sprzętu strażackiego

- zakup i montaż wiat przystankowych

- remonty boisk, zakup sprzętu sportowego, montaż piłko chwytów

- remonty szkół

- utwardzenia placów przy szkołach – utworzenie miejsc parkingowych

- zakup nagród dla dzieci

- organizacja festynów

- budowa placu zabaw dla dzieci

- wykonanie kierunkowskazów z numerami posesji

- zakup kruszywa drogowego i remonty dróg

 

Poniżej w galerii zdjęć przedstawiamy tegoroczne realizacje zadań z funduszu sołeckiego.