Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta GKS Avenir Jabłonna

Aktualności

Oferta GKS Avenir Jabłonna

Oferta GKS Avenir Jabłonna

Opublikowano: 13.09.2017 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podajemy do publicznej wiadomości ofertę Gminnego Klubu Sportowego Avenir Jabłonna „Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej”.
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):
Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka alkoholowa (Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)
 
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
„Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej”.
 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna, Jabłonna-Majątek 25 A, 23-114 Jabłonna-Majątek
 
Termin realizacji zadania:
01.10.2017 r. – 31.10.2017 r.     
 
Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
 Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Marcina Pastuszaka – Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 20 września 2017 r.