Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zgłoszonych uwagach...

Aktualności

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty - Magia teatru

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty - Magia teatru

Opublikowano: 18.09.2017 Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

 

Nazwa Oferenta: Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Tytuł oferty: Magia teatru

Data złożenia oferty: 07.09.2017 r.

Termin realizacji zadania: 20.09.2017 r. - 15.12.2017 r. 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), oferta zgłoszona przez Fundację Nieprzetartego Szlaku została przekazana do publicznej wiadomości na okres od 8 do 15 września 2017 r. poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna,
  2. na stronie internetowej Gminy Jabłonna,
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.