Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs planistyczny dla dzieci i...

Aktualności

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży - przedłużenie terminu

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży - przedłużenie terminu

Opublikowano: 26.09.2017 Przedłużony został termin na składanie prac plastyczno-literackich w konkursie "Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży" - do 6 października 2017 r. do godziny 15.30. Konkurs realizowany jest przez Gminę Jabłonna oraz Fundację Inicjatyw Menadżerskich w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym".
Celem Konkursu jest pobudzenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Jabłonna do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. planowanie szlaków rowerowych i placów zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem Gminy Jabłonna, jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej z planowaniem przestrzennym.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie grupowej pracy konkursowej – komiksu, stanowiącego kompletną historię, w dowolnej technice (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol.
Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę składającą się z jednej zamkniętej historii.
Praca musi mieć minimum 6 plansz, a maksimum 10 plansz. Format plansz dowolny.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu "Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [630.41 KB]


Termin składania prac konkursowych - 6 października 2017 r.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, Gmina Jabłonna jest jednym z partnerów projektu.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych