Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXIII sesję Rady...

Aktualności

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 27.09.2017 Zawiadamiam, że XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 3 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.

   7. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
    z dotychczasowym najemcą,

  2. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna na terenie położonym we wsi Jabłonna Pierwsza,

  3. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek