Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - STUDIUM...

Aktualności

Konsultacje społeczne - STUDIUM Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Konsultacje społeczne - STUDIUM Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Opublikowano: 28.11.2017 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jabłonna oraz osobami posiadającymi działki lub/i inne nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna zgłoszone do zmian Studium przeprowadzone zostaną w terminie od 14 listopada do 5 grudnia 2017 r.

Konsultacje społęczne przeprowadzone zostaną w terminie od 14 listopada do 5 grudnia 2017 r. w następujących formach:

  • składania wniosków i uwag co do treści zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna osobiście lub za pośrednictwem poczty. Adres do składania uwag: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. W przypadku przesłania uwag pocztą przy analizie uwag liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego. Przy składaniu uwag należy podać swoje imię i nazwisko,
  • składania wniosków i uwag w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl z tytułem wiadomości „Konsultacje studium”,
  • bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w dniu 5 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół w Jabłonnie o godzinie 17.00,
  • bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Gminy Jabłonna oraz osobami posiadajacymi działki lub/i nieruchomości zgłoszone do zmian Studium na terenie Gminy Jabłonna w Urzędzie Gminy Jabłonna Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ichrony Środowiska, Jabłonna-Majątek 25 (budynek Weterynarii), 23-114 Jabłonna-Majątek, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 15.00 u Pani Małgorzaty Gorzel.

Szczegóły dotyczące procedury konsultacji społecznych znajdują się w Zarządzeniu nr 140/2017 Wójta Gminy Jabłonna.

Zarządzenie nr 140/2017, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [327.87 KB]

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.83 MB]

Załącznik do projektu zmiany Studium - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [29.12 MB]