Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rekrutacja do projektu Start po pracę!

Aktualności

Rekrutacja do projektu Start po pracę!

Rekrutacja do projektu Start po pracę!

Opublikowano: 11.11.2017 Firma Proesa zaprasza do udziału osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 30r.ż., szczególnie osoby: niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące od rolnictwa, osoby 50 lat i więcej. W ramach projektu oferowana jest m.in.: analiza predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z IPD, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.
PONADTO:
  • Płatne szkolenia zawodowe (6,10zł/h) do wyboru:
  • Kwalifikowany pracownik ochrony (245h) - 1 grupa/12os.
  • Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3 (100h) - 1 grupa/12os.
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym (160h) - 1 grupa/12os.
  • Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy/24os.
  • Kucharz (110h) - 2 grupy/24os.
  • Płatne 4m-ce staże zawodowe 1750zł brutto/m-c

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia u 84 osób niepracujących, w tym osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych w woj. lubelskim do 30.09.2018r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej www.proesa.pl/spp/