Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 16.11.2017 Zawiadamiam, że XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 21 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jabłonna w roku szkolnym 2016/2017.

   7. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.

   8. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Jabłonnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Jabłonnie,

 2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piotrkowie,

 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czerniejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerniejowie,

 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tuszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tuszowie,

 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skrzynicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skrzynicach,

 6. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

 7. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt,

 8. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.,

 9. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na rok 2018,

 10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na rok 2018,

 11. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

 12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Sprawy bieżące.

  12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek