Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zmiana terminu ogłoszenia wyników...

Aktualności

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konsultacji społecznych

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konsultacji społecznych

Opublikowano: 18.12.2017 W związku z dużą liczbą złożonych uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, Wójt Gminy Jabłonna przedłużyła termin ogłoszenia wyników konsultacji społecznych do dnia 28 grudnia 2017 roku.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych